Услуги

  • плащане на дължимите суми за ток, вода, асансьорен сервиз и други
  • завеждане на пълна отчетност за събраните и разходвани суми във връзка с управлението на плащанията на Етажната Собственост
  • представяне на пълни шестмесечни и годишни отчети за състоянието на касата на Етажната собственост
  • изготвяне на прогнози и анализи, свързани с бюджета на Етажната собственост
  • завеждане на книгата за приходи и разходи на Етажната Собственост
  • отчетност за събран фонд резервен
  • редовна комуникация с длъжниците към касата на Етажната Собственост
  • изпращане на индивидуални покани към длъжниците на Етажната Собственост
  • организация разсрочване на плащанията на длъжниците към на Етажната Собственост

Ако желаете професионален домоуправител посетете нашия сайт: www.vhoda.eu 

vhoda2

 

 

 

Недвижими имоти :
logo