Търсите ли касиер за вашия жилищен вход

Ние сме вашето решение – КАСИЕР.БГ АВТОМАТИЗИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

Електронен касиер

Електронен касиер е услуга, която в удобство за ползувателите, предоставя възможност за плащане на месечните такси към Етажната Собственост, посредством хилядите каси на EasyPay и FastPay, както в целия град, така и в цялата страна. Това е удобен начин на плащане за живущите в Етажната Собственост, а също така и за хора, пътуващи или отсъстващи дълго от града. Електронният касиер позволява и заплащането на дължимите такси чрез системата за Интернет разплащания ePay.bg и кредитни/дебитни карти. Неналичието на реален касиер във входа от една страна спестява разходите за неговото възнаграждение на Етажната Собственост, а от друга страна позволява на обитателите да заплащат в удобен за тях момент и на удобно за тях място таксите, без да се чувстват притеснявани в домовете си. Заплащането на таксите става по уникален абонатен номер, по същия начин, по който се плащат сметките за електричество, вода, фиксирани и мобилни телефони, интернет, кабелна телевизия и др.

Електронна касова книга

Електронната касова книга е най-прозрачният и точен начин за следене на паричните потоци в Етажната Собственост. В нея се отбелязва всеки приход и разход, засягащи Етажната Собственост. Прозрачността и лесната отчетност са най-полезните предимства на електронната касова книга. Съгласно Закона, всеки обитател може да има достъп до информацията в нея, посредством уникална парола, за да следи пряко приходите и разходите на входа.

Безплатен Контрол на достъпа до асансьора с чип

Контрола на асансьорите с чип е изключително ефективен метод за редуциране на броя на некоректните обитатели, които имат непогасени задължения към Етажната Собственост. Чрез системата за контрол на асансьора се ограничава възможността за ползването му от лица със задължения към фондовете за управление и поддръжка на Етажната Собственост. Същевременно, въвеждането на системата ограничава значително излишните пътувания с ансансьора, от което пряко намалява сметката за изразходваното от него електричество. Не на последно място, ограничаването на ползването на асансьора с чип е ефективен метод за превенция на домашните кражби.